LIÊN HỆ

Văn Phòng Khoa Công Nghệ Dệt May
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 206 427
Email : khoacndm@vetc.edu.vn