TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Văn Phòng Đoàn Thanh Niên

Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh

586 Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức
Email: vpdoantruong@vetc.edu.vn

EMAIL

Gửi đến chúng tôi