LIÊN HỆ

Phòng Đào Tạo
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38.970.160 ; (028) 37.206.426
Email: tuyensinhvetc@gmail.com