LIÊN HỆ

Văn Phòng Khoa Kinh tế
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 206 507
Email: khoakt@vetc.edu.vn