LIÊN HỆ

Văn phòng Khoa Ngoại ngữ - Tin học
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37 206 428
Email: khoannth@vetc.edu.vn