Liên Hệ

LIÊN HỆ
Phòng Quản trị - Đầu tư
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37.206.125 - Fax: (028) 38 960 561
Email: qtdt@vetc.edu.vn