LIÊN HỆ

Trung tâm Sản xuất thực tập
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex TP Hồ Chí Minh
Điện thoại:(0251) 
MST: 0309300584
Email TTSXTT: ttsxtt@vetc.edu.vn