Liên Hệ

Phòng Tài Chính Kế Toán
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37.206.127 - Fax: (028) 38 960 561
Email: tckt@vetc.edu.vn