LIÊN HỆ

Văn Phòng Khoa Thiết Kế Thời Trang
Trường Cao Đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 37.206.425
Email: khoatktt@vetc.edu.vn