TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Văn Phòng Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học
Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 965 799
Email: ttnnth@vetc.edu.vn

EMAIL

Gửi đến chúng tôi