TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Trung tâm Sản xuất thực tập
Trường Cao Đẳng Công Nghệ TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: (0251) 8 951 722 – (0251) 8 951 723
Email: coso2vetc@mail.com

 

EMAIL

Gửi đến chúng tôi