TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ – KỸ THUẬT VINATEX TP. HỒ CHÍ MINH

VINATEX ECONOMIC – TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

Số 586 Kha Vạn Cân, Phường Linh Đông, Q. Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38 966 927

Fax: (028) 38 960 561

Email: vanphongvetc@gmail.com

EMAIL

Gửi đến chúng tôi