NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

  1. Đề tài NCKH: Xây dựng phòng thực hành kế toán, năm 2012, xếp loại Xuất sắc

Chủ nhiệm đề tài: Ths.Đỗ Quang Doanh,

  1. Đề tài NCKH: NC bổ sung nội dung môn học Kế toán quản trị-chi phí và Kế toán chi phí tử hoạt động thực tiễn ở các doanh nghiệp; năm 2013.

Chủ nhiệm đề tài: Ths.Dương Văn Hợp

  1. Đề tài NCKH: “Nghiên cứu thực tế hoạt động Marketing tại doanh nghiệp vận dụng và xây dựng nội dung giảng dạy môn quản trị Marketing tại Trường Cao đẳng Kinh Tế - Kỹ Thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh”, năm 2015

Chủ nhiệm đề tài: Trần Hoài Nam

  1. Đề tài NCKHVận dụng Bảng cân bằng điểm tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, năm 2016
    Chủ nhiệm đề tài: Ths.Nguyễn Công Vũ.