NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Đề tài nghiên cứu khoa học:

Cấp trường

Đề tài đã được hội đồng nhà trường nghiệm thu:

- Xây dựng website và hệ thống tra cứu điểm số

- Nghiên cứu và xây dựng thư viện điện tử

- Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh - Kế toán

Đề tài đã được hội đồng nhà trường duyệt đề cương:

- Xây dựng website đào tạo trực tuyến tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM.

- Xây dựng giáo trình và giáo án điện tử Tiếng Anh chuyên ngành May - Thiết kế thời trang hệ Cao đẳng.