NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Cấp trường:

Năm 2012
- Đề tài đã được hội đồng trường nghiệm thu: "Nghiên cứu ứng dụng phương pháp trang trí tạo nên sự đa dạng trên trang phục nữ (lứa tuổi 25- 30) phù hợp với một số vóc dáng cơ thể"

- Đề tài đã được hội đồng trường duyệt đề cương

  • Nghiên cứu xây dựng môn học "Pattern Draping" theo công nghệ Nhật Bản
  • Khảo sát các phương pháp trang trí và ứng dụng trên trang phục nữ theo từng lứa tuổi

Năm 2013

- Đề tài  “Nghiên cứu xây dựng môn học "Pattern Draping" theo công nghệ Nhật Bản đã được hội đồng nghiệm thu đạt loại khá

- Đề tài” Khảo sát các phương pháp trang trí và ứng dụng trên trang phục nữ theo từng lứa tuổi” được hội đồng nghiệm thu đạt loại khá

Năm 2014

- Đề tài “ Xây dựng giáo trình Thiết kế trang phục I theo hướng công nghiệp để giảng dạy tại trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh” được hội đồng nghiệm thu đạt loại khá

- Đăng ký 1 đề tài cấp bộ : “ Nghiên cứu xây dựng bộ rập chuẩn áo đầm nữ tuổi 25 đến 30 theo phương pháp thiết kế Pattern Magic”