Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông báo V/v Mời thầu giữ xe học sinh, sinh ...

Mời thầu giữ xe học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật...

Giao lưu giữa doanh nghiệp Nhật Bản và học sinh...

Nhằm thiết lập và phát triển cơ hội nghề nghiệp tại Nhật Bản cho học sinh, sinh...

Thông báo về việc nghỉ tết Dương lịch và...

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh Thông báo về việc...

Thông báo đăng ký học phần học kỳ II, năm...

Đăng ký học phần học kỳ II, năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên Cao...

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp/xét tốt nghiệp...

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Kế hoạch thi lại...

Lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2019-2020, lớp...

Lịch tổ chức thi lại học kỳ 2, năm học 2019-2020, cho lớp CĐ17E1

thong-bao_750x500
Thông báo tổ chức vị trí tự học cho HS-SV vào...

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Thông báo tổ...

Quy định mức thu học phí và các khoản thu khác...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM thông báo "Quy định mức thu học...

Chi bộ Đào tạo kết nạp Đảng viên

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng...