TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

VETC-Tổ chức ngày hội việc làm năm 2020, 8h00,...

Trường cao Đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh, Tổ chức ngày hội...

Chi bộ Công tác học sinh, sinh viên – Quan...

Được sự đồng ý của Đảng bộ trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP....

Giao lưu giữa doanh nghiệp Nhật Bản và học sinh...

Nhằm thiết lập và phát triển cơ hội nghề nghiệp tại Nhật Bản cho học sinh, sinh...

Thông báo về việc nghỉ tết Dương lịch và...

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh Thông báo về việc...

thong-bao_750x500
Thông báo tổ chức vị trí tự học cho HS-SV vào...

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Thông báo tổ...

Danh sách sinh viên nhận học bổng HKI, năm học...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Danh sách sinh viên...

Danh sách sinh viên nhận học bổng tài trợ HKI,...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Danh sách sinh viên...

Kết nạp Đảng viên là sinh viên tại Chi bộ...

Thực hiện Quyết định số 1188 QĐ/ĐUTĐ ngày 11 tháng 09 năm 2019 của Đảng ủy Tập...

Kế hoạch “Hội thi trò chơi vận động liên...

Các lớp đăng ký tham gia hội thi theo thời gian và nội dung trong kế hoạch