Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Báo cáo chuyên đề phương pháp học tập hiệu quả và...

Để góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng mềm cho HSSV, giúp HSSV tiếp cận, vận dụng các...

Sôi nổi hội thi sinh viên VETC và pháp luật lần 5 – năm...

Thực hiện kế hoạch hoạt động ngoại khóa năm học 2018 – 2019; Nhằm tuyên truyền, giáo dục pháp...

Chi bộ công tác học sinh, sinh viên & quan hệ doanh nghiệp...

  Ngày 20/02/2019, Chi bộ Công tác học sinh, sinh viên & quan hệ doanh nghiệp thuộc Đảng bộ...

Danh sách sinh viên nhận học bổng tài trợ HKII, năm học...

Danh sách sinh viên nhận học bổng tài trợ HKII, năm học 2017-2018

Văn Bản Biểu Mẫu

dangky-bhyt
MẪU ĐĂNG KÝ BHYT

Mẫu đăng ký bảo hiểm y tế

dieuchinh-bhyt
MẪU ĐIỀU CHỈNH BHYT

Mẫu điều chỉnh bảo hiểm y tế

cap-lai-the-bhyt
ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ BHYT

Đơn xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế

lylich-hssv
MẪU LÝ LỊCH HSSV

Mẫu lý lịch HSSV - CĐ Vinatex