Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Thông báo, kế hoạch sinh hoạt đầu năm học 2019 –...

Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học 2019 - 2020, của sinh viên học sinh khóa cũ (khóa 2017...

Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa, năm học 2019 – 201...

Đối với học sinh, sinh viên nhập học đợt 01 (Từ 01/08 - 09/08/2019)

Thông báo cung cấp thông tin bảo hiểm 03 tháng năm 2019

Thông báo về việc cung cấp thông tin tham gia Bảo hiểm y tế 03 tháng năm 2019 và...

VETC – Ký thỏa thuận hợp tác giữa Nhà trường và...

Sáng ngày 25/4/2019 tại Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. HCM (VETC) đã tổ chức...

Văn Bản Biểu Mẫu

Quy định về học bổng khuyến khích học tập

Đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh

Quy định về học bổng tài trợ cho học sinh sinh viên

Có học lực Khá, Giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi theo học tại trường

dangky-bhyt
MẪU ĐĂNG KÝ BHYT

Mẫu đăng ký bảo hiểm y tế

dieuchinh-bhyt
MẪU ĐIỀU CHỈNH BHYT

Mẫu điều chỉnh bảo hiểm y tế