Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Kết nạp Đảng viên là sinh viên tại Chi bộ Công tác...

Thực hiện Quyết định số 1188 QĐ/ĐUTĐ ngày 11 tháng 09 năm 2019 của Đảng ủy Tập đoàn Dệt...

Kế hoạch “Hội thi trò chơi vận động liên hoàng...

Các lớp đăng ký tham gia hội thi theo thời gian và nội dung trong kế hoạch

Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Tp.HCM...

Trong các ngày 14,15,19,23/08/2019, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh tổ...

Thông báo, kế hoạch sinh hoạt đầu năm học 2019 –...

Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học 2019 - 2020, của sinh viên học sinh khóa cũ (khóa 2017...

Văn Bản Biểu Mẫu

Lịch trình công tác Học sinh, Sinh viên năm học 2019 – 2010

Các bạn Học sinh, Sinh viên theo dơi và nhới các mốc thời gian đển tham gia các hoạt...

Quy định về học bổng khuyến khích học tập

Đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh

Quy định về học bổng tài trợ cho học sinh sinh viên

Có học lực Khá, Giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi theo học tại trường

dangky-bhyt
MẪU ĐĂNG KÝ BHYT

Mẫu đăng ký bảo hiểm y tế