TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC HSSV – QHDN

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thành Nhân Cử nhân Trưởng phòng
2 Bùi Ngọc Bốn Thạc sĩ Phó trưởng phòng
Giảng viên kiêm nhiệm
3 Đỗ Quang Doanh Thạc sĩ Phó trưởng phòng
4 Dương Thị Bích Trâm Cử nhân Chuyên viên
5 Nguyễn Hữu Phượng Thạc sĩ Chuyên viên