TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Bùi Ngọc Bốn
Thạc sĩ
Phó trưởng phòng, phụ trách phòng
Giảng viên kiêm nhiệm
2 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó trưởng phòng

Giám đốc Trung tâm TS – TT
Giảng viên kiêm nhiệm

3 Lê Minh Trung
Kỹ sư
Phó trưởng phòng

Tổ trưởng IT

4 Nguyễn Thanh Hùng
Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
5 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
6 Nguyễn Hiền Đức Kỹ sư Giảng viên kiêm nhiệm
7 Nguyễn Hữu Phượng Thạc sĩ Chuyên viên
8 Dương Thị Bích Trâm Cử nhân Cán sự
9 Nguyễn Thị Diễm Thương Cử nhân Thư viện viên
10 Trần Quốc Phong Cử nhân Kỹ thuật viên