TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Bùi Ngọc Bốn
Thạc sĩ
Phó trưởng phòng, phụ trách phòng
Giảng viên kiêm nhiệm
2 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó trưởng phòng

Giám đốc Trung tâm TS – TT
Giảng viên kiêm nhiệm

3 Lê Minh Trung
Kỹ sư
Phó trưởng phòng

Tổ trưởng IT

4 Nguyễn Thanh Hùng
Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
5 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
6 Nguyễn Hiền Đức Kỹ sư Giảng viên kiêm nhiệm
7 Dương Thị Bích Trâm Cử nhân Cán sự
8 Nguyễn Thị Diễm Thương Cử nhân Thư viện viên
9 Trần Quốc Phong Cử nhân Kỹ thuật viên
10 Nguyễn Trọng Dinh Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
11 Trương Thanh Hiệp Thạc sĩ Chuyên viên