TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

Thông báo tổ chức ôn thi, thi chứng nhận ngoại...

Thông báo tổ chức ôn thi, thi chứng nhận ngoại ngữ bậc 1 và bậc 2, ngày...

Thông báo “Kết quả đăng ký khối lượng...

Thông báo "Kết quả đăng ký khối lượng học tập học kỳ II, năm học 2022 -...

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ...

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ bản và Nâng cao, ngày 08/01/2023

Thông báo tổ chức kiểm tra môn Tiếng Anh Căn...

Thông báo tổ chức kiểm tra môn Tiếng Anh Căn bản, ngày 07/01/2023

Thống báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên...

Thống báo nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đáng 2023 đối với Học sinh - Sinh...

Thông báo “Lịch thi lại học kỳ I, năm học...

Thông báo "Lịch thi lại học kỳ I, năm học 2022 - 2023" (Dành cho sinh viên...

Thông báo đăng ký khối lượng học tập học...

Thông báo đăng ký khối lượng học tập học kỳ II, năm học 2022 - 2023, đối...

Thông báo “Lịch thi kết thúc môn học, học...

Lịch thi kết thúc môn học, học kỳ 1, năm học 2022 - 2023 (Dành cho khoá...

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp, bảng điể...

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp năm 2022