Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thời gian biểu thi kiểm tra Tiếng Anh trình độ...

Thời gian biểu thi kiểm tra Tiếng Anh trình độ B ngày 13/01/2019

Danh sách sinh viên dự thi Tiếng Anh trình độ...

Danh sách sinh viên dự thi Tiếng Anh trình độ B ngày 13/01/2019

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2018-2019

tgb-06012019
Thời gian biểu kiểm tra Tiếng Anh căn bản ngày...

Thời gian biểu kiểm tra Tiếng Anh căn bản ngày 06/01/2019

ds-TACB-06012019
Danh sách dự kiểm tra Tiếng Anh căn bản ngày...

Danh sách dự kiểm tra Tiếng Anh căn bản ngày 06/01/2019

kq-dkhp-hk2-2018
Thông báo kết quả đăng ký học phần học kỳ...

Thông báo kết quả đăng ký học phần học kỳ II 2018-2019

thi-CCB
Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ B Tiếng...

Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ B Tiếng Anh

kiemtra-tienganh
Thông báo Tổ chức kiểm tra môn Tiếng Anh căn...

Thông báo Tổ chức kiểm tra môn Tiếng Anh căn bản

thilai-tn2018
Kế hoạch thi lại tốt nghiệp_xét tốt nghiệp...

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp_xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018