TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Lịch thi lại học kỳ I, năm học 2019 – ...

Lịch thi lại học kỳ I, năm học 2019 - 2020, từ ngày 06/02/2020 đến ngày 14/02/2020

Thông báo, Tổ chức thi lại học kỳ I, năm học...

Tổ chức thi lại học kỳ I, năm học 2019 - 2020, từ ngày 06/02/2020 đến ngày...

Danh sách dự kiểm tra Tiếng Anh căn bản –...

Ngày thi 14/12/2019, Từ phòng 01 - 04 thi lúc 07h30; Từ phòng 05 - 08 thi...

Thời gian biểu kiểm tra Tiếng Anh căn bản

Ngày thi 14/12/2019, Từ phòng 01 - 04 thi lúc 07h30; Từ phòng 05 - 08 thi...

Thông báo đăng ký học phần học kỳ II, năm...

Đăng ký học phần học kỳ II, năm học 2019 - 2020 đối với sinh viên Cao...

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp/xét tốt nghiệp...

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Kế hoạch thi lại...

Lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2019-2020, lớp...

Lịch tổ chức thi lại học kỳ 2, năm học 2019-2020, cho lớp CĐ17E1

Chi bộ Đào tạo kết nạp Đảng viên

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng...

Thông báo “Phát bằng tốt nghiệp và bảng...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM, Thông báo "Phát bằng tốt nghiệp và...