Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng và Trung cấp...

Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng và Trung cấp năm 2019 "Nhà trường Cam kết 100% sinh...

Danh sách thí sinh xét tuyển Cao đẳng chính quy...

Danh sách thí sinh xét tuyển Cao đẳng và Trung cấp chính quy Năm 2019 "Nhà trường Cam...

Phiếu đăng ký xét tuyển hệ Cao đẳng năm 2...

Phiếu đăng ký xét tuyển hệ Cao đẳng năm 2019 "Nhà trường Cam kết 100% sinh...

Phiếu đăng ký xét tuyển hệ Trung cấp năm 2...

Phiếu đăng ký xét tuyển hệ Trung cấp năm 2019 "Nhà trường Cam kết 100% sinh...

Ngành QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG...

Đào tạo cử nhân thực hành ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống có...

Ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH...

Đào tạo cử nhân thực hành ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành có...

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH — “Cam kết 100%...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh có kiến thức...

Ngành KẾ TOÁN — “Cam kết 100% Sinh viên có...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân ngành Kế toán có kiến thức và kỹ...

Ngành TIẾNG ANH — “Cam kết 100% Sinh viên...

1. Mục tiêu đào tạo: Đào tạo Cử nhân ngành Tiếng Anh có kiến thức và kỹ...