Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Thông báo tuyển sinh năm 2019 (Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở)

Thông báo xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2019 (Học sinh tốt nghiệp Trung học...

Thông báo thủ tục thi/xét; nhận bằng tốt nghiệp

Thông báo thủ tục, lệ phí thi/xét; nhận bằng tốt nghiệp năm 2019

Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng và Trung cấp năm 2019

Thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng và Trung cấp năm 2019 "Nhà trường Cam kết 100% sinh viên có...

Danh sách thí sinh xét tuyển Cao đẳng chính quy Năm 2019

Danh sách thí sinh xét tuyển Cao đẳng và Trung cấp chính quy Năm 2019 "Nhà trường Cam kết 100%...

Văn Bản Biểu Mẫu

bieumau-pdt-6
Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

bieumau-pdt-5
Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo (hoặc đã tốt nghiệp)

Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo (hoặc đã tốt nghiệp)

bieumau-pdt-4
Đơn xin xác nhận cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin Học

Đơn xin xác nhận cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin Học

bieumau-pdt-3
Đơn xin cấp bảng điểm học tập

Đơn xin cấp bảng điểm học tập