TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Kế hoạch tổ chức học lại học kỳ hè, năm học 2019 – 2020

Kế hoạch tổ chức học lại học kỳ hè, năm học 2019 - 2020

Lịch thi lại học kỳ I, năm học 2019 – 2020

Lịch thi lại học kỳ I, năm học 2019 - 2020, từ ngày 06/02/2020 đến ngày 14/02/2020

Thông báo, Tổ chức thi lại học kỳ I, năm học 2019 – 2020

Tổ chức thi lại học kỳ I, năm học 2019 - 2020, từ ngày 06/02/2020 đến ngày 14/02/2020

Danh sách dự kiểm tra Tiếng Anh căn bản – Ngày 14/12/2019

Ngày thi 14/12/2019, Từ phòng 01 - 04 thi lúc 07h30; Từ phòng 05 - 08 thi lúc 08h45;...

Văn Bản Biểu Mẫu

Quy định về học bổng khuyến khích học tập

Đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh

Quy định về học bổng tài trợ cho học sinh sinh viên

Có học lực Khá, Giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi theo học tại trường

bieumau-pdt-6
Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp