TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp, bảng điểm

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp và bảng điểm tốt nghiệp năm 2022

Thông báo “Lịch thi (học lại hè) năm học 2021 – 2022”

Thông báo "Lịch thi (học lại hè) năm học 2021 - 2022"

Thời khoá biểu học lại hè năm 2022 của các khoa

Thời khoá biểu học lại hè năm 2022 của các khoa

Lịch thi tốt nghiệp các môn văn hoá năm 2022

Lịch thi tốt nghiệp các môn văn hoá năm 2022

Văn Bản Biểu Mẫu

Quy định về học bổng khuyến khích học tập

Đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh

Quy định về học bổng tài trợ cho học sinh sinh viên

Có học lực Khá, Giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi theo học tại trường

bieumau-pdt-6
Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp