Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Thời gian biểu thi kiểm tra Tiếng Anh trình độ B ngày 13/01/2019

Thời gian biểu thi kiểm tra Tiếng Anh trình độ B ngày 13/01/2019

Danh sách sinh viên dự thi Tiếng Anh trình độ B ngày 13/01/2019

Danh sách sinh viên dự thi Tiếng Anh trình độ B ngày 13/01/2019

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2018-2019

Lịch thi lại học kỳ 1 năm học 2018-2019

tgb-06012019
Thời gian biểu kiểm tra Tiếng Anh căn bản ngày 06/01/2019

Thời gian biểu kiểm tra Tiếng Anh căn bản ngày 06/01/2019

Văn Bản Biểu Mẫu

bieumau-pdt-6
Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

bieumau-pdt-5
Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo (hoặc đã tốt nghiệp)

Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo (hoặc đã tốt nghiệp)

bieumau-pdt-4
Đơn xin xác nhận cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin Học

Đơn xin xác nhận cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin Học

bieumau-pdt-3
Đơn xin cấp bảng điểm học tập

Đơn xin cấp bảng điểm học tập