Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp/xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Kế hoạch thi lại tốt nghiệp/xét...

Lịch thi lại học kỳ 2, năm học 2019-2020, lớp CĐ17E1

Lịch tổ chức thi lại học kỳ 2, năm học 2019-2020, cho lớp CĐ17E1

Chi bộ Đào tạo kết nạp Đảng viên

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công...

Văn Bản Biểu Mẫu

Quy định về học bổng khuyến khích học tập

Đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh

Quy định về học bổng tài trợ cho học sinh sinh viên

Có học lực Khá, Giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi theo học tại trường

bieumau-pdt-6
Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

bieumau-pdt-5
Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo (hoặc đã tốt nghiệp)

Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo (hoặc đã tốt nghiệp)