Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

thi-CCB
Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ B Tiếng Anh

Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ B Tiếng Anh

kiemtra-tienganh
Thông báo Tổ chức kiểm tra môn Tiếng Anh căn bản

Thông báo Tổ chức kiểm tra môn Tiếng Anh căn bản

thilai-tn2018
Kế hoạch thi lại tốt nghiệp_xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp_xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

Hội thảo “VETC – 40 năm, truyền thống và những giá trị cốt lõi”

Nằm trong các hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập trường (14/10/1978 – 14/10/2018), 36 năm ngày Nhà...

Văn Bản Biểu Mẫu

bieumau-pdt-6
Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

bieumau-pdt-5
Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo (hoặc đã tốt nghiệp)

Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo (hoặc đã tốt nghiệp)

bieumau-pdt-4
Đơn xin xác nhận cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin Học

Đơn xin xác nhận cấp chứng chỉ Tiếng Anh, Tin Học

bieumau-pdt-3
Đơn xin cấp bảng điểm học tập

Đơn xin cấp bảng điểm học tập