Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ đăng ký vào học cho tất cả các ngành học của trường

Mời các bạn có tên trong danh sách trúng tuyển đến trường làm tủ tục nhập học bằt đầu...

Danh sách thí sinh trung tuyển Cao đẳng,Trung cấp hệ chính quy Năm 2019 (Đợt 01)

Danh sách thí sinh trung tuyển hệ Cao đẳng và Trung cấp chính quy Năm 2019 "Nhà trường Cam kết...

Thời khóa biểu các lớp hệ Cao đẳng Khóa 2019 (CĐ19)

Thời khóa biểu tuần 02 và 03 (12 - 23/08/2019) các lớp hệ Cao đẳng Khóa 2019 (CĐ19)

Thời khóa biểu các lớp Trung cấp Khóa 2019 (TC19)

Thời khóa biểu tuần 02 và 03 (12 - 23/08/2019) các lớp hệ Trung cấp Khóa 2019 (TC19 )

Văn Bản Biểu Mẫu

Quy định về học bổng khuyến khích học tập

Đối với học sinh sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh

Quy định về học bổng tài trợ cho học sinh sinh viên

Có học lực Khá, Giỏi có hoàn cảnh khó khăn thi theo học tại trường

bieumau-pdt-6
Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

Đơn xin xác nhận mất bằng tốt nghiệp

bieumau-pdt-5
Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo (hoặc đã tốt nghiệp)

Đơn xin xác nhận đã học xong chương trình đào tạo (hoặc đã tốt nghiệp)