Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Phạm Ngọc Hải Thạc sĩ Trưởng phòng
2 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
GĐ TT tuyển sinh
3 Nguyễn Thụy Vân Châu Thạc sĩ Chuyên viên
4 Lê Hoàng Nam Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
5 Lê Minh Trung Cử nhân Chuyên viên
6 Pham Thị Yến Cử nhân Chuyên viên
7 Trịnh Thị Hân Cử nhân Chuyên viên
8 Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Chuyên viên
9 Nguyễn Thế Hiển Cử nhân Phó Trưởng phòng
P.GĐ TT tuyển sinh
10 Phạm Thanh Huyền Cử nhân Chuyên viên
11 Nguyễn Thị Phương Hồng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
12 Trần Quang Hiền Cử nhân Chuyên viên
13 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
14 Hà Văn Trưng Cử nhân Chuyên viên
15 Mai Thị Thảo Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm