Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Phan Thị Hải Vân Tiến sĩ Phó hiệu trưởng, kiêm Trưởng phòng
02 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
03 Lê Minh Trung Cử nhân Chuyên viên
04 Trịnh Thị Hân Cử nhân Thư viện viên
05 Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Thư viện viên
06 Phạm Thanh Huyền Cử nhân Chuyên viên
07 Hoàng Thanh Hương Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
08 Lê Thị Thanh Phương Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm

 

TRUNG TÂM TUYỂN SINH – TRUYỀN THÔNG

01 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ GĐ trung tâm
02 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Phó GĐ trung tâm
03 Nguyễn Hiền Đức Cử nhân Giảng viên Kiêm nhiệm
04 Nguyễn Thanh Hùng Thạc sĩ Giảng viên Kiêm nhiệm