Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Phan Thị Hải Vân Tiến sĩ Phó hiệu trưởng, kiêm Trưởng phòng
02 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
03 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
04 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
05 Lê Minh Trung Cử nhân Chuyên viên
06 Trịnh Thị Hân Cử nhân Thư viện viên
07 Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Thư viện viên
08 Phạm Thanh Huyền Cử nhân Chuyên viên
09 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
10 Hoàng Thanh Hương Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
11 Lê Thị Thanh Phương Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm