Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Phạm Ngọc Hải Thạc sĩ Trưởng phòng
2 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
GĐ TT tuyển sinh
3 Nguyễn Thụy Vân Châu Thạc sĩ Chuyên viên
4 Lê Hoàng Nam Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
5 Lê Minh Trung Cử nhân Chuyên viên
6 Pham Thị Yến Cử nhân Chuyên viên
7 Trịnh Thị Hân Cử nhân Thư viện viên
8 Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Thư viện viên
9 Nguyễn Thế Hiển Cử nhân Phó Trưởng phòng
P.GĐ TT tuyển sinh
10 Phạm Thanh Huyền Cử nhân Chuyên viên
11 Trần Quang Hiền Cử nhân Chuyên viên
12 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
13 Hà Văn Trưng Cử nhân Chuyên viên
14 Mai Thị Thảo Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm