TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
01 Phạm Ngọc Hải Thạc sĩ Trưởng phòng
02 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
03 Lê Minh Trung Cử nhân Chuyên viên
04 Lê Công Cử Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
05 Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Chuyên viên
07 Hoàng Thanh Hương Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
08 Trương Thanh Hiệp Thạc sĩ Chuyên viên