Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Phan Thị Hải Vân Tiến sĩ Phó hiện trưởng, kiêm Trưởng phòng
2 Nguyễn Duy Tiến Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Thế Hiển Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
4 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng phòng
5 Nguyễn Thụy Vân Châu Thạc sĩ Chuyên viên
6 Lê Hoàng Nam Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
7 Lê Minh Trung Cử nhân Chuyên viên
8 Phạm Thị Yến Cử nhân Chuyên viên
9 Trịnh Thị Hân Cử nhân Thư viện viên
10 Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Thư viện viên
11 Phạm Thanh Huyền Cử nhân Chuyên viên
12 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm