TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG ĐÀO TẠO

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Phạm Ngọc Hải Thạc sĩ Trưởng phòng,

Giảng viên kiêm nhiệm

2 Ngô Thanh Nhân Thạc sĩ Phó Trưởng phòng,

Giảng viên kiêm nhiệm

3 Võ Thị Kim Thanh Cử nhân Chuyên viên
4 Hoàng Thanh Hương Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
5 Trương Thanh Hiệp Thạc sĩ Chuyên viên
6 Hoàng Kim Oanh Cử nhân Chuyên viên
7 Tô Văn Tạo Thạc sĩ Chuyên viên