Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG QUẢN TRỊ ĐẦU TƯ

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HOC VỊ CHỨC VỤ
1 Bùi Thanh Quốc Cử nhân Phó trưởng phòng
Phụ trách phòng
2 Huỳnh Hữu Tâm Cử nhân Tổ trưởng Quản trị
3 Hà Đại Hải Kỹ sư xây dựng Chuyên viên
4 Đoàn Tuấn Sơn KS công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Chuyên viên
5 Nông Văn Nam Nhân viên kỹ thuật
6 Đinh Thị Thanh Cử nhân Chuyên viên
7 Nguyễn Trọng Dinh Cử nhân Chuyên viên
8 Vũ Xuân Của Cử nhân Nhân viên kỹ thuật
9 Nguyễn Thanh Phu Nhân viên kỹ thuật
10 Trần Ngọc Bích
11 Nguyễn Thanh Nguyên
12 Nguyễn Thị Kim Nhung
13 Lê Minh Yến
14 Huỳnh Thị Nhung
15 Từ Mộng Thanh
16 Phạm Thị Lan
17 Mai Thị Thành Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
18 Trịnh Quốc Vương Cao học Giảng viên kiêm nhiệm