TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Thông báo, Mời đấu thầu của hàng sinh viên trong trườngThông báo, Mời đấu thầu của hàng sinh viên trong trư ...

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.Hồ Chí Minh, Thông báo mời đấu thầu của hàng...

Thông báo V/v Mời thầu giữ xe học sinh, sinh viênThông báo V/v Mời thầu giữ xe học sinh, sinh viên

Mời thầu giữ xe học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.Hồ...

Danh sách sinh viên nhận học bổng HKI, năm học 2018-2019Danh sách sinh viên nhận học bổng HKI, năm học 2018-201 ...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Danh sách sinh viên nhận học...

Văn Bản Biểu Mẫu