TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Phòng Tài Chính Kế Toán
Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 966 927
Fax: (028) 38 960 561
Email: tckt@vetc.edu.vn

EMAIL

Gửi đến chúng tôi