TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Vũ Thị Lĩnh Cử nhân Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng
2 Tô Ngọc Bảo Trâm Cử nhân Kế toán viên
3 Nguyễn Thị Hà Cử nhân Kế toán viên
4 Nguyễn Việt Đức Cử nhân Kế toán viên