Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

thuchucmung-20-11
Thư chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Vam 20/11/2018

Thư chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Vam 20/11/2018

tb-tuyen-gv
Thông báo tuyển giảng viên

Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vinatex Tp.HCM thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2018

tuyendung-2018
Thông báo tuyển dụng nhân sự

Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Vinatex Tp.HCM thông báo tuyển dụng giảng viên năm 2018

Văn Bản Biểu Mẫu