TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Thông báo tuyển dụng nhân sự

Trường Cao đẳng Công nghệ TP.HCM thông báo tuyển dụng nhân sự

Kế hoạch thực hiện kiểm tra, giám sát quy chế văn hóa công sở

Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy chế văn hóa công sở; góp phần hình thành phong cách...

Thông báo, Tuyển dụng nhân sự tại Trung tâm Sản xuất – Thực tập

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.HCM, Thông báo tuyển dụng nhân sự tại Trung tâm...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Tiếng Anh

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM thông báo tuyển dụng Giảng viên Tiếng Anh

Văn Bản Biểu Mẫu

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

CB-GV-CNV và sinh viên Nhà trường đọc và cho ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động...