TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Báo - Tin Tức

Thông báo, Tuyển dụng nhân sự tại Trung tâm Sản xuất – Thực tập

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.HCM, Thông báo tuyển dụng nhân sự tại Trung tâm...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Tiếng Anh

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM thông báo tuyển dụng Giảng viên Tiếng Anh

Thông báo tuyển dụng Y sỹ đa khoa

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM thông báo tuyển dụng Y sỹ đa khoa

Kế hoạch tuyên truyền và lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

CB-GV-CNV và sinh viên Nhà trường đọc và cho ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động...

Văn Bản Biểu Mẫu

Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

CB-GV-CNV và sinh viên Nhà trường đọc và cho ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật Lao động...