TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông Tin Liên hệ

Phòng Tổ chức – Hành chính
Trường Cao Đẳng Kinh Tế – Kỹ Thuật Vinatex Thành Phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38 966 927
Fax: (028) 38 960 561
Email: vanphongvetc@gmail.com

EMAIL

Gửi đến chúng tôi