TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Bùi Thị Thu Cúc Cử nhân

Trưởng phòng,

Giảng viên kiêm nhiệm

2 Bùi Thị Thúy Hằng Thạc sĩ

Phó Trưởng phòng,

Giảng viên kiêm nhiệm

3 Nguyễn Thị Oanh  Trung cấp Nhân viên văn thư
4 Mai Thị Thảo Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
5 Võ Thị Huyền Vy Trung cấp Nhân viên y tế
6 Đỗ Đức Sĩ Nhân viên lái xe
7 Nguyễn Kim Loan  Nhân viên phục vụ