TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Bùi Thị Thu Cúc Cử nhân Phó Trưởng phòng, Phụ trách phòng
2 Bùi Thanh Quốc Cử nhân Phó Trưởng phòng
3 Nguyễn Thúy An  Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
4 Nguyễn Thị Oanh  Trung cấp Nhân viên văn thư
5 Mai Thị Thảo Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
6 Võ Thị Huyền Vy Trung cấp Nhân viên y tế
7 Nguyễn Đức Lịch Kỹ sư Chuyên viên
8 Đỗ Đức Sĩ Nhân viên lái xe
9 Vũ Quốc Toản Nhân viên lái xe
10 Nguyễn Kim Loan  Nhân viên phục vụ