TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
01 Bùi Thị Thu Cúc Cao học Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng
02 Bùi Thanh Quốc Cử nhân Phó Trưởng phòng
03 Nguyễn Thúy An  Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
04 Nguyễn Thị Oanh  Trung cấp Nhân viên văn thư
05 Mai Thị Thảo Cử nhân Giảng viên kiêm nhiệm
06 Võ Thị Huyền Vy Trung cấp Nhân viên y tế
07 Nguyễn Đức Lịch Kỹ sư Chuyên viên
08 Đỗ Đức Sĩ Nhân viên lái xe
09 Vũ Quốc Toản Nhân viên lái xe
10 Nguyễn Kim Loan Nhân viên phục vụ