Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT HỌ VÀ TÊN HỌC HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ/CHỨC DANH
1 Bùi Thị Thu Cúc Cao học Phó Trưởng phòng – Phụ trách phòng
2 Hồ Đức Ngọc Cử nhân Phó Trưởng phòng
3 Bùi Thanh Quốc Cử nhân Phó Trưởng phòng
4 Nguyễn Thúy An  Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
5 Đào Thị Diễm Châu  Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
6 Phạm Duy Ngọc  Thạc sĩ Giảng viên kiêm nhiệm
7 Nguyễn Thị Oanh  Trung cấp Nhân viên văn thư
8 Nguyễn Xuân Thành Đại học Chuyên viên
9 Trương Thị Huế Trung cấp Y sĩ
10 Đỗ Đức Sĩ Nhân viên lái xe
11 Vũ Quốc Toản Nhân viên lái xe
12 Nguyễn Kim Loan Nhân viên phục vụ
13 Nông Văn Nam
14 Phạm Thị Lan
15 Nguyễn Thanh Nguyên
16 Nguyễn Thị Kim Nhung
17 Huỳnh Thị Nhung
18 Từ Mộng Thanh
19 Lê Minh Yến
20 Nguyễn Kim Phượng