TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

VETC-Tổ chức ngày hội việc làm năm 2020, 8h00, ngày 26/06/2020

31/03/2020

Tải file

Share