Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông báo “Tổ chức lễ bế giảng và ...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM thông báo "Tổ chức lễ bế giảng...

Thông báo tuyển dụng Giảng viên Tiếng Anh

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM thông báo tuyển dụng Giảng viên Tiếng...

Nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ đăng ký ...

Mời các bạn có tên trong danh sách trúng tuyển đến trường làm tủ tục nhập học...

Kế hoạch “Hội thi trò chơi vận độn ...

Các lớp đăng ký tham gia hội thi theo thời gian và nội dung trong kế hoạch

Thông báo tuyển dụng

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM thông báo tuyển dụng Y sỹ đa...

Nhà trường vẫn đang nhận hồ sơ đăng ký ...

Các bạn đã có tên trong danh sách trúng tuyển đợt 01, chưa đến trường nhập học...

Trường cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật ...

Trong các ngày 14,15,19,23/08/2019, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí...

Cách xem “Thời khóa biểu” trên Web ...

Chọn mục “Sinh viên” -> Nhập “Mã sinh viên” -> Nhập “Mật mã” (Đối với sinh...

Thông báo, kế hoạch sinh hoạt đầu năm h ...

Kế hoạch sinh hoạt đầu năm học 2019 - 2020, của sinh viên học sinh khóa cũ...