TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông báo về việc HSSV trở lại trường h ...

Nhà trường thông báo toàn bộ HSSV trở lại trường từ ngày 01/3/2021 để học tập bình...

Kế hoạch học lại học kỳ I, năm học 202 ...

Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức học lại học kỳ 1, năm học 2020 -...

Lịch thi lại học kỳ 1, năm học 2020-2021( ...

Thông báo lịch thi lại học kỳ 1, năm học 2020 - 2021

Tuyển dụng Giảng viên, Thư viện viên

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng...

Thông báo thay đổi lịch thi lại học kỳ I ...

Thông báo thay đổi lịch thi lại học kỳ I, năm học 2020 - 2021 nhằm đảm...

Quy định về việc dạy học trực tuyến tr ...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM quy định về việc tổ chức dạy...

Thông báo khẩn về việc thực hiện các bi ...

Trường Cao đẳng Kinh tế- Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch...

Thông báo dạy học trực tuyến từ ngày 22/ ...

Thực hiện Công văn số 505/UBND-VX ngày 14/02/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí...

Kết quả thi cấp chứng nhận Tiếng Anh bậ

Kết quả thi cấp chứng nhận Tiếng Anh ngày 23 & 27/01/2021