Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Nangcao-16122018
Danh sách dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT N ...

Danh sách dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 16/12/2018

Coban-16122018
Danh sách dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT C ...

Danh sách dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 16/12/2018

thi-CCB
Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ B Ti

Thông báo Tổ chức thi cấp chứng chỉ B Tiếng Anh

kiemtra-tienganh
Thông báo Tổ chức kiểm tra môn Tiếng Anh c

Thông báo Tổ chức kiểm tra môn Tiếng Anh căn bản

thilai-tn2018
Kế hoạch thi lại tốt nghiệp_xét tốt nghi ...

Kế hoạch thi lại tốt nghiệp_xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2018

udcntt-canban-18112018
Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng ...

Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT Căn bản ngày 18/11/2018

lichthi-cd17s1
Lịch thi học kỳ 1 lớp CĐ17S1 – CĐ17SM

Lịch thi học kỳ 1 lớp CĐ17S1 - CĐ17SM1

lichthi-hk1-1819
Lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019

Lịch thi học kỳ I năm học 2018-2019

dkhp-hk2-2018
Đăng ký học phần học kỳ II, năm học 201

Thông báo Đăng ký học phần học kỳ II, năm học 2018-2019 đối với sinh viên trình...