TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông báo nộp học phí học kỳ 2, năm học ...

Nhà trường thông báo về việc nộp học phí học kỳ 2, năm học 2020 - 2021...

Hướng dẫn quy trình nộp học phí qua hệ t ...

Quy trình nộp học phí qua hệ thống ngân hàng áp dụng từ học kỳ 2 năm...

Thông báo chiêu sinh lớp Bartender căn bản

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn (2 tháng) chuyên đề Bartender căn bản

Cuộc thi Fascen Collection lần XI năm 2020

Cuộc thi thiết kế thời trang" FASCEN COLLETION LẦN XI" với chủ đề "Việt Nam - Quê...

Danh sách và thời gian biểu thi cấp chứng c ...

Danh sách dự thi và thời gian biểu thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh bậc 2/6 ngày...

Lịch thi lại học kỳ 1, năm học 2020 – ...

Thông báo lịch thi lại học kỳ 1, năm học 2020 - 2021 các lớp khóa 18...

Khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên khóa 2

Thông báo khám sức khỏe cho HSSV ngày 28/11/2020

Thông báo đăng ký học phần học kỳ 2, nă ...

HSSV các khóa 2018; 2019; 2020 thực hiện đăng ký khối lượng học tập theo hình thức...

Thay đổi thời gian tổ chức thi chứng chỉ

Thông báo thay đổi thời gian tổ chức thi cấp chứng chỉ Tiếng Anh từ ngày 28/11/2020...