Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Danh sách thí sinh xét tuyển Cao đẳng chính

Danh sách thí sinh xét tuyển vào học trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex...

Kết quả thi chứng chi Ứng dụng CNTT Nâng c ...

Đăng ký thi lại trước ngày 22/06/2019, Tổ chức thi lại vào ngày 29/06/2019

Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ b ...

Đăng ký thi lại trước ngày 22/06/2019, Tổ chức thi lại vào ngày 29/06/2019

Tổ chức thi chứng chỉ B Tiếng Anh (Đợt c ...

Tổ chức thi chứng chỉ B Tiếng Anh (đợt cuối)

Thông báo tuyển dụng Giảng viên (Tiếng Hà ...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM thông báo tuyển dụng Giảng viên năm...

Thông báo thủ tục thi/xét; nhận bằng tốt

Thông báo thủ tục, lệ phí thi/xét; nhận bằng tốt nghiệp năm 2019

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2018-2019, khóa ...

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2018 - 2019, của 2 khóa CĐ17 và CĐ18

Lịch thi LẠI học kỳ 2, năm học 2018-2019,

Lịch thi LẠI học kỳ 2, năm học 2018-2019, cho sinh viên khóa CĐ16

Kế hoạch học lại đối với sinh viên tố ...

Kế hoạch học lại đối với sinh viên xét, thi lại tốt nghiệp năm 2019