Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2 ...

Kế hoạch thực tập tốt nghiệp năm học 2019 – 2020, của các ngành các bạn sinh...

Lịch thi học kỳ I, năm học 2019 – 2020

Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ I, năm học 2019 - 2020

Kiểm tra môn Tiếng Anh căn bản

Thông báo tổ chức kiểm tra môn Tiếng Anh căn bản vào ngày 14 tháng 12 năm...

Kết quả đăng ký học phần tự chọn h ...

Kết quả đăng ký môn học tự chọn học kỳ 2, năm học 2019 - 2020 (Lần...

Kết quả thi chứng chỉ Tin học, ngày 02 th ...

Kết quả thi chứng chỉ tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin ngày 02 tháng 11...

Thông báo V/v Mời thầu giữ xe học sinh, sin

Mời thầu giữ xe học sinh, sinh viên tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật...

Tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm, Ngày nha ...

Thông báo (V/v Tổ chức Lễ kỷ niệm 37 năm, Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2019)

Phát động cuộc thi “Thiết kế th ...

Phát động cuộc thi "Thiết kế thời trang Fascen Collection lần X năm 2019". Trường Cao đẳng...

Kế hoạch tập huấn sinh viên khóa CĐ19 ...

Tập huấn sinh viên khóa CĐ19 đăng ký khối lượng học tập trực tuyến