TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

Thông báo hoãn kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng ...

Hoãn kỳ thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao ngày 19/6/2021 cho...

Danh sách cập nhật đến hết ngày 13/6/2021 ...

“Cam kết 100% sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” Nhà trường vẫn đang nhận hồ...

Thông báo cài đặt và khai báo y tế trên ...

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, vì vậy Hiệu trưởng Trường...

Thông báo kéo dài thời gian nộp học phí đ ...

Thực hiện thông báo số 229/CĐKTKTV-TB ngày 22 tháng 4 năm 2021 của nhà trường về việc...

Thông báo tổ chức thi cấp chứng chỉ Ứng ...

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có chứng chỉ Ứng dụng CNTT,...

Thông báo tăng cường công tác phòng, chống ...

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND thành phố Hồ Chí Minh về...

Lịch thi học kỳ 2, năm học 2020-2021

Lịch thi kết thúc môn học - Học kỳ 2 năm học 2020 - 2021

Thông báo dạy học trực tuyến các môn họ ...

Trường Cao đẳng Công nghệ TP. Hồ Chí Minh thông báo về việc tổ chức dạy học...