TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

VETC-Tổ chức ngày hội việc làm năm 2020, 8 ...

Trường cao Đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Tp. Hồ Chí Minh, Tổ chức ngày hội...

Thông báo do tình hình dịch cúm học sinh- si ...

Từ ngày 04/05/2020 học lại bình thường theo thời khóa biểu tuần 01, học kỳ II, năm...

VETC – Cẩm nang hỏi, đáp về phòng ch ...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.HCM - Cẩm nang hỏi, đáp về phòng...

Thông báo, Tuyển dụng nhân sự tại Trung t ...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.HCM, Thông báo tuyển dụng nhân sự tại...

Thông báo tuyển sinh năm 2020

Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex TP. Hồ Chí Minh, Thông báo tuyển sinh...

Quy định mức thu học phí và các khoản thu ...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM thông báo "Quy định mức thu học...

Thông báo, Mời đấu thầu của hàng sinh vi ...

Trường cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.Hồ Chí Minh, Thông báo mời đấu thầu...

Lịch thi và Danh sách dự thi chứng chỉ ...

Ngày 22/12/2019, Giờ thi bắt đầu lúc 8h00, các bạn có mặt tại phòng thi lúc 7h45;...

Lịch thi học kỳ I, năm học 2019 – 2020

Lịch thi kết thúc học phần, học kỳ I, năm học 2019 - 2020