Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Thông tin ngành nghề đào tạo của nhà trư

Các bạn tham khảo thêm thông tin chi tiết về các ngành nghề của nhà trường hiện...

Thông báo tuyển sinh năm 2019

Thông báo xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2019

Phiếu đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng và ...

Phiếu đăng ký xét tuyển hệ cao đẳng và trung cấp năm 2019

Thông báo tuyển sinh năm 2019 (Học sinh tốt ...

Thông báo xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2019 (Học sinh tốt nghiệp...

Quy định mức thu học phí và các khoản thu ...

Quy định mức thu học phí và các khoản thu khác năm học 2019 – 2020