Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2019

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2019

Thông báo tuyển sinh năm 2019

Thông báo xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2019

TS_vetc_2018
Thông báo tuyển sinh năm 2018 – đợt 3

Thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 3 Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy...

hd-nhaphoc
Hướng dẫn nhập học Cao đẳng hệ chính q ...

Hướng dẫn nhập học Cao đẳng hệ chính quy năm học 2018-2019 - đợt 3

dkxt2018-3
Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ ...

Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 - Đợt 2 và...

dktt-2018
Danh sách thí sinh trúng tuyển cao đẳng hệ ...

Danh sách thí sinh trúng tuyển Cao đẳng hệ chính quy năm 2018 - Đợt 1 (Danh...

ts-lienthong-2018
Tuyển sinh liên thông đại học chính quy nă

Thông báo tuyển sinh liên thông đại học chính quy năm 2018

TS_vetc_2018
Thông báo tuyển sinh năm 2018

Thông báo xét tuyển Cao đẳng, Trung cấp hệ chính quy năm 2018

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2018

Phiếu đăng ký xét tuyển năm 2018