TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau...

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt...

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN T

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau...

Ngành CÔNG NGHỆ SỢI, DỆT

Ngành CÔNG NGHỆ SỢI, DỆT  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp”  ...

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp”  ...

Ngành MAY THỜI TRANG

Ngành MAY THỜI TRANG “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp”   1....

Ngành CÔNG NGHỆ MAY

Ngành CÔNG NGHỆ MAY “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp”   1....