TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

Ngành TIẾNG NHẬT

Ngành TIẾNG NHẬT  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1. Mục tiêu...

Ngành TIẾNG HÀN QUỐC

Ngành TIẾNG HÀN QUỐC  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1. Mục...

Ngành QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN U

Ngành QUẢN TRỊ NHÀ HÀNG VÀ DỊCH VỤ ĂN UỐNG “Cam kết 100% Sinh viên có việc...

Ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ H

Ngành QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH “Cam kết 100% Sinh viên có việc...

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

Ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1....

Ngành KẾ TOÁN

Ngành KẾ TOÁN “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1. Mục tiêu...

Ngành TIẾNG ANH

Ngành TIẾNG ANH  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1. Mục tiêu...

Ngành THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Ngành THIẾT KẾ ĐỒ HỌA  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp” 1....

Ngành QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

Ngành QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH  “Cam kết 100% Sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp”...