Mẫu vải cuộc thi “Thiết kế thời trang Fascen Collection lần X năm 2019”

Mẫu vải cuộc thi “Thiết kế thời trang Fascen Collection lần X năm 2019”, Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Vinatex Thành phố Hồ Chí Minh