TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(TÊN TRƯỜNG CŨ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Thời khóa biểu các môn chuyển từ học kỳ I sang học kỳ II, năm học 2019 – 2020

07/05/2020

Thời khóa biểu các môn chuyển từ học kỳ I sang học kỳ II,
năm học 2019 – 2020, các bạn Click vào tên môn học để biết lịch học