TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

Thông báo điều chỉnh kế hoạch và thời gian học tuần 13 & tuần 14

31/07/2020

 

Tải file