TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

Thông báo về việc phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới

02/12/2020

 

Tải file