TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

Thông báo xét tuyển “Liên thông, văn bằng 2 Cao đẳng năm 2020”

04/10/2020