TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(TÊN TRƯỜNG CŨ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

Thông báo xét tuyển “Liên thông, văn bằng 2 Cao đẳng năm 2020”

04/10/2020