Tổ chức

Ban chấp hành Đảng bộ trường nhiệm kỳ XI (2015 - 2020):

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

CHỨC VỤ ĐOÀN THỂ

1

Hồ Ngọc Tiến

Bí thư Đảng ủy

Hiệu trưởng

 

2

Nguyễn Ngọc Hiển

Phó Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT

Phó Hiệu trưởng

 

3

Phan Thị Hải Vân

Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

 

4

Ngô Đăng Hùng

Đảng ủy viên, Bí thư CB Kinh tế - Cơ điện

Phó trưởng khoa Kinh tế

 

Ủy ban kiểm tra Đảng Ủy:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN

1

Nguyễn Ngọc Hiển

Phó Bí thư Đảng ủy, chủ nhiệm UBKT

Phó Hiệu trưởng

2

Nguyễn Thị Thanh Liễu

Ủy viên

Phó trưởng phòng Thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng GD

3

Trần Hoài Nam

Ủy viên

Phó trưởng phòng QLKH&QHDN


Các chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020:

Chi bộ Nghiệp vụ:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Vũ Thị Tuyết Hoa

Bí thư Chi bộ

2

Bùi Thanh Quốc

Phó Bí thư Chi bộ

3

Bùi Thị Thu Cúc

Chi ủy viên

Chi bộ Đào tạo:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Nguyễn Thị Thanh Liễu

Bí thư Chi bộ

Chi bộ Công tác Học sinh Sinh viên:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Nguyễn Thành Nhân

Phó Bí thư Chi bộ

Chi bộ Ngoại Ngữ - Tin học:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Lê Thanh Lâm

Bí thư Chi bộ

2

Nguyễn Ngọc Lan

Phó Bí thư Chi bộ

Chi bộ Kinh tế - Cơ điện:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Ngô Đăng Hùng

Bí thư Chi bộ

2

Trần Thị Tuyết Nhung

Phó Bí thư Chi bộ

3

Trần Thị Thu Hằng

Chi ủy viên

Chi bộ May - Thời trang:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Lê Hoàng Thanh

Bí thư Chi bộ

2

Nguyễn Thị Xuân Mai

Phó Bí thư Chi bộ

3

Lưu Thị Lan

Chi ủy viên

Chi bộ Cơ sở 2:

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ ĐẢNG

1

Bùi Ngọc Bốn

Bí thư Chi bộ

2

Cao Minh Nam

Phó Bí thư Chi bộ

3

Phạm Văn Kiên

Chi ủy viên