Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ CÔNG ĐOÀN

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ XI (2017 – 2022)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Bùi Ngọc Bốn Chủ tịch Giảng viên Bộ môn GDQP-TC
2 Đinh Thị Thanh Phó Chủ tịch Chuyên viên phòng QT – ĐT
3 Lê Thị Tuyết Ủy viên Giảng viên Khoa Kinh Tế
4 Nguyễn Thị Xuân Mai Ủy viên Giảng viên Khoa Thiết Kế Thời Trang
5 Trần Quan Hiền Ủy viên Chuyên viên Phòng Đào Tạo
6 Nguyễn Thị Oanh Ủy viên Chuyên viên Phòng Tổ Chức – Hành Chính
7 Nguyễn thị Hương Trà Ủy viên Chuyên viên Phòng Tài Chính – Kế Toán

 

Ủy ban kiểm tra Công đoàn:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Lê Thị Tuyết Ủy viên – Chủ nhiệm UBKT Giảng viên Khoa Kinh Tế
2 Nguyễn Duy Tiến Ủy viên Phó trưởng Phòng Đào Tạo
3 Ninh Thị Vân Ủy viên Giảng viên Khoa Thiết Kế Thời Trang

 

Danh sách các tổ Công đoàn:

STT ĐƠN VỊ TỔ TRƯỞNG
1 Phòng Tổ chức – Hành chính Trương Thị Huế
2 Phòng Quản trị – Đầu tư Mai Thị Thành
3 Phòng Tài chính – Kế toán Nguyễn Thị Hải
4 Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ doanh nghiệp Nguyễn Hữu Phượng
5 Phòng Công tác học sinh – Sinh viên Nguyễn Tài
6 Phòng Đào tạo Bùi Thị Thúy Hằng
7 Khoa Công nghệ Dệt May Nguyễn Thị Lan Hương
8 Khoa Thiết kế thời trang Nguyễn Thị Xuân Mai
9 Khoa Kinh tế Huỳnh Văn Triệu Vỹ
10 Khoa Cơ Điện Lê Công Cử
11 Khoa Ngoại ngữ – Tin học Nguyễn Thị Kim Huyên
12 Trung tâm sản xuất thực tập Phạm Thị Tân
13 Cơ sở 2 Nguyễn Thị Tâm