TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ CÔNG ĐOÀN

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ XI (2017 – 2022)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
01 Bùi Ngọc Bốn Chủ tịch Giảng viên Bộ môn GDQP-TC
02 Phó Chủ tịch
03 Lê Thị Tuyết Ủy viên Giảng viên Khoa Kinh Tế
04 Nguyễn Thị Xuân Mai Ủy viên Giảng viên Khoa Thiết Kế Thời Trang
05 Nguyễn Thị Oanh Ủy viên Chuyên viên Phòng Tổ Chức – Hành Chính
06 Nguyễn Thị Mỹ Thơ Ủy viên Giảng viên Khoa Công nghệ Dệt May
07 Huỳnh Văn Triệu Vỹ Ủy viên Phó Trưởng Khoa Kinh Tế

 

Ủy ban kiểm tra Công đoàn:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
01 Lê Thị Tuyết Ủy viên – Chủ nhiệm UBKT Giảng viên Khoa Kinh Tế
02 Nguyễn Duy Tiến Ủy viên Phó trưởng Phòng Đào Tạo
03 Ninh Thị Vân Ủy viên Giảng viên Khoa Thiết Kế Thời Trang

 

Danh sách các tổ Công đoàn:

STT ĐƠN VỊ TỔ TRƯỞNG
01 Phòng Tổ chức – Hành chính Mai Thị Thảo
02 Phòng Kế hoạch – Tài chính Vũ Thị Lĩnh
03 Phòng Công tác HSSV và Quan hệ doanh nghiệp Nguyễn Hữu Phượng
04 Phòng Đào tạo Bùi Thị Thúy Hằng
05 Khoa Công nghệ Dệt May Nguyễn Thị Lan Hương
06 Khoa Thiết kế thời trang Ninh Thị Vân
07 Khoa Kinh tế Nguyễn Thị Hiền
08 Khoa Cơ Điện Trần Thị Tuyết Nhung
09 Khoa Ngoại ngữ – Tin học Lê Nguyễn Băng Châu
10 Trung tâm sản xuất thực tập Nguyễn Phú Lâm