Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ CÔNG ĐOÀN

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ XI (2017 – 2022)

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Bùi Ngọc Bốn Chủ tịch Giảng viên Bộ môn GDQP-TC
2 Đinh Thị Thanh Phó Chủ tịch Chuyên viên Phòng Tổ Chức – Hành Chính
3 Lê Thị Tuyết Ủy viên Giảng viên Khoa Kinh Tế
4 Nguyễn Thị Xuân Mai Ủy viên Giảng viên Khoa Thiết Kế Thời Trang
5 Trần Quang Hiền Ủy viên Chuyên viên Phòng Đào Tạo
6 Nguyễn Thị Oanh Ủy viên Chuyên viên Phòng Tổ Chức – Hành Chính
7 Nguyễn Thị Hương Trà Ủy viên Chuyên viên Phòng Kế hoạch – Tài Chính

 

Ủy ban kiểm tra Công đoàn:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Lê Thị Tuyết Ủy viên – Chủ nhiệm UBKT Giảng viên Khoa Kinh Tế
2 Nguyễn Duy Tiến Ủy viên Phó trưởng Phòng Đào Tạo
3 Ninh Thị Vân Ủy viên Giảng viên Khoa Thiết Kế Thời Trang

 

Danh sách các tổ Công đoàn:

STT ĐƠN VỊ TỔ TRƯỞNG
1 Phòng Tổ chức – Hành chính Trương Thị Huế
2 Phòng Kế hoạch – Tài chính Nguyễn Thị Hải
3 Phòng Công tác HSSV và Quan hệ doanh nghiệp Nguyễn Hữu Phượng
4 Phòng Đào tạo Bùi Thị Thúy Hằng
5 Khoa Công nghệ Dệt May Nguyễn Thị Lan Hương
6 Khoa Thiết kế thời trang Ninh Thị Vân
7 Khoa Kinh tế Bùi Thị Hải Luyến
8 Khoa Cơ Điện Lê Công Cử
9 Khoa Ngoại ngữ – Tin học Nguyễn Thị Kim Huyên
10 Trung tâm sản xuất thực tập Phạm Thị Tân