TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ CÔNG ĐOÀN

Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ XI (2017 – 2022):

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Bùi Ngọc Bốn Chủ tịch Phó Trưởng phòng Công tác HSSV và QHDN

Giảng viên kiêm nhiệm

2 Lê Thị Tuyết Ủy viên Giảng viên
3 Nguyễn Thị Xuân Mai Ủy viên Giảng viên
4 Nguyễn Thị Oanh Ủy viên Nhân viên
5 Nguyễn Thị Mỹ Thơ Ủy viên Giảng viên
6 Huỳnh Văn Triệu Vỹ Ủy viên Phó Trưởng khoa, Phụ trách khoa Kinh Tế

Ủy ban kiểm tra Công đoàn:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ CHÍNH QUYỀN
1 Lê Thị Tuyết Chủ nhiệm UBKT Giảng viên
2 Nguyễn Duy Tiến Ủy viên Phó trưởng khoa,

Phụ trách khoa Cơ điện

3 Ninh Thị Vân Ủy viên Giảng viên

Danh sách các tổ Công đoàn trực thuộc:

STT TỔ CÔNG ĐOÀN
TỔ TRƯỞNG
1 Phòng Tổ chức – Hành chính Mai Thị Thảo
2 Phòng Đào tạo Trương Thanh Hiệp
3 Phòng Công tác HSSV và Quan hệ doanh nghiệp Nguyễn Hữu Phượng
4 Phòng Tài chính – Kế toán Vũ Thị Lĩnh
5 Phòng Quản trị – Thiết bị Nguyễn Trọng Dinh
6 Khoa Công nghệ Dệt May Nguyễn Thị Lan Hương
7 Khoa Thiết kế thời trang Ninh Thị Vân
8 Khoa Kinh tế Nguyễn Thị Phượng
9 Khoa Cơ Điện Trần Thị Tuyết Nhung
10 Khoa Ngoại ngữ – Tin học Lê Nguyễn Băng Châu
11 Trung tâm Tuyển sinh – Truyền thông Bùi Thị Thúy Hằng
12 Trung tâm sản xuất thực tập Nguyễn Phú Lâm