Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ ĐOÀN THANH NIÊN

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
Nam Nữ
1 Nguyễn Xuân Thành 1987 Bí thư
2 Hà Văn Phúc 1988 Phó Bí thư
3 Vy Đình Tâm 1982 Phó Bí thư
4 Lê Minh Trung 1989 Ủy viên Ban Thường vụ
5 Nguyễn Thị Hiền 1986 Ủy viên Ban Thường vụ
6 Trần Thanh Huyền 1981 Ủy viên Ban Chấp hành
7 Trương Thanh Hiệp 1985 Ủy viên Ban Chấp hành
8 Đặng Quốc Việt 1989 Ủy viên Ban Chấp hành
9 Cao Minh Nam 1985 Ủy viên Ban Chấp hành
10 Võ Thị Mỹ Hạnh 1997 Ủy viên Ban Chấp hành
11 Dương Thị Bích Trâm 1998 Ủy viên Ban Chấp hành
12 Lê Thu Thảo 1998 Ủy viên Ban Chấp hành
13 Nguyễn Thị Thùy Linh 1998 Ủy viên Ban Chấp hành
14 Lê Hưng 1998 Ủy viên Ban Chấp hành
15 Đoàn Khắc Mạnh 1997 Ủy viên Ban Chấp hành