Giáo Viên Sinh Viên E-Gov E-Mail

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ ĐOÀN THANH NIÊN

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
Nam Nữ
1 Lê Minh Trung 1989 Bí thư
2 Hà Văn Phúc 1988 Phó Bí thư
3 Vy Đình Tâm 1982 Phó Bí thư
4 Nguyễn Thị Hiền 1986 Ủy viên Ban Thường vụ
5 Trần Thanh Huyền 1981 Ủy viên Ban Chấp hành
6 Trương Thanh Hiệp 1985 Ủy viên Ban Chấp hành
7 Cao Minh Nam 1985 Ủy viên Ban Chấp hành
8 Võ Thị Mỹ Hạnh 1997 Ủy viên Ban Chấp hành
9 Dương Thị Bích Trâm 1998 Ủy viên Ban Chấp hành
10 Lê Thu Thảo 1998 Ủy viên Ban Chấp hành
11 Nguyễn Thị Thùy Linh 1998 Ủy viên Ban Chấp hành
12 Lê Hưng 1998 Ủy viên Ban Chấp hành
13 Đoàn Khắc Mạnh 1997 Ủy viên Ban Chấp hành