TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ ĐOÀN THANH NIÊN

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 – 2022:

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CHỨC VỤ CHÍNHQUYỀN
1 Vy Đình Tâm Phó Bí thư, phụ trách Đoàn thanh niên Giảng viên kiêm nhiệm
2 Hoàng Kim Oanh Ủy viên Ban Thường vụ Chuyên viên
3 Nguyễn Hiền Đức Ủy viên Ban Thường vụ Giảng viên kiêm nhiệm
4 Cao Minh Nam Ủy viên Ban Chấp hành Phó trưởng Khoa Ngoại ngữ – Tin học
5 Trương Thanh Hiệp Ủy viên Ban Chấp hành Chuyên viên
6 Tăng Minh Hiếu Ủy viên Ban Chấp hành Chuyên viên
7 Trần Quốc Phong Ủy viên Ban Chấp hành Chuyên viên
8 Lê Thu Thảo Ủy viên Ban Chấp hành Sinh viên
9 Nguyễn Thị Thùy Linh Ủy viên Ban Chấp hành Sinh viên
10 Lê Hưng Ủy viên Ban Chấp hành Sinh viên
11 Đoàn Khắc Mạnh Ủy viên Ban Chấp hành Sinh viên