TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

TỔ CHỨC NHÂN SỰ ĐOÀN THANH NIÊN

Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017-2019

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ
Nam Nữ
01 Lê Minh Trung 1989 Bí thư
02 Vy Đình Tâm 1982 Phó Bí thư
03 Trương Thanh Hiệp 1985 Ủy viên Ban Chấp hành
04 Cao Minh Nam 1985 Ủy viên Ban Chấp hành
05 Võ Thị Mỹ Hạnh 1997 Ủy viên Ban Chấp hành
06 Dương Thị Bích Trâm 1998 Ủy viên Ban Chấp hành
07 Lê Thu Thảo 1998 Ủy viên Ban Chấp hành
08 Nguyễn Thị Thùy Linh 1998 Ủy viên Ban Chấp hành
09 Lê Hưng 1998 Ủy viên Ban Chấp hành
10 Đoàn Khắc Mạnh 1997 Ủy viên Ban Chấp hành