Tổ Chức Nhân Sự

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG NHIỆM KỲ XI (2017 - 2019)

 

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Email

Số điện thoại

Chức vụ

Nam

Nữ

1.      

Nguyễn Xuân Thành

1987

 

Nxthanh.vnt@gmail.com

0932.608.286

Bí thư

2.      

Hà Văn Phúc

1988

 

 

0909.010.922

Phó Bí thư

3.      

Vy Đình Tâm

1982

 

 

0903.063.138

Phó Bí thư

4.      

Lê Minh Trung

1989

 

 

0909.987.114

Ủy viên Ban Thường vụ

5.      

Nguyễn Thị Hiền

 

1986

 

0905.491.088

Ủy viên Ban Thường vụ

6.      

Trần Thanh Huyền

 

1981

 

0909.580.300

Ủy viên Ban Chấp hành

7.      

Trương Thanh Hiệp

1985

 

 

0947.410.300

Ủy viên Ban Chấp hành

8.      

Đặng Quốc Việt

1989

 

 

0984.603.069

Ủy viên Ban Chấp hành

9.      

Cao Minh Nam

1985

 

 

0972.479.575

Ủy viên Ban Chấp hành

10.             

Võ Thị Mỹ Hạnh

 

1997

 

0967.589.227

Ủy viên Ban Chấp hành

11.             

Dương Thị Bích Trâm

 

1998

 

0935.032.136

Ủy viên Ban Chấp hành

12.             

Lê Thu Thảo

 

1998

 

0169.5066.012

Ủy viên Ban Chấp hành

13.             

Nguyễn Thị Thùy Linh

 

1998

 

0165.6184.242

Ủy viên Ban Chấp hành

14.             

Lê Hưng

1998

 

 

0163.6120.888

Ủy viên Ban Chấp hành

15.             

Đoàn Khắc Mạnh

1997

 

 

0984.019.044

Ủy viên Ban Chấp hành