Tổ Chức Nhân Sự

- Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa, GĐ TT NN-TH: ThS.Nguyễn Ngọc Lan
- Thư ký khoa: Nguyễn Thị Kim Chi

TT

Họ và tên

Học hàm/Học vị

Chức vụ

Email

Bộ môn Tin học

1

Trịnh Công Nhựt

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

 

2

Nguyễn Thị Thu Sương

Kỹ sư

Giảng viên

 

3

Lê Thị Thu

Cử nhân

Giảng viên

 

4

Phạm Tuấn Hiệp

Cao học

Giảng viên

 

5

Nguyễn Thị Phương Hồng

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm

 

6

Nguyễn Ngọc Lan

Thạc sĩ

Phó Trưởng khoa
Phụ trách khoa
GĐ TT NN-TH

nnlan@vetc.edu.vn

7

Trần Nguyễn Quỳnh Trâm

Cao học

Giảng viên

 

8

Nguyễn Thị Thanh Xuân

Cao học

Giảng viên

 

9

Võ Thị Thục Hà

Thạc sĩ

Giảng viên

 

10

Nguyễn Thị Kim Huyên

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Bộ môn Tiếng Anh

1

Phan Nguyễn Huyền Châu

Thạc sĩ

Trưởng bộ môn

 

2

Võ Thị Diễm Hà

Cử nhân

Giảng viên

 

3

Hoàng Thị Minh Nhựt

Thạc sĩ

Giảng viên

 

4

Nguyễn Tuyết Hạnh

Thạc sĩ

Giảng viên

 

5

Trương Thị Thanh

Thạc sĩ

Phó trưởng phòng QLKH-QHDN
Giảng viên kiêm nhiệm

ttthanh@vetc.edu.vn

6

Trần Thị Phương Loan

Cao học

Giảng viên

 

7

Nguyễn Thị Thanh Loan

Cử nhân

Giảng viên

 

8

Trần Quốc Thái Tôn

Cao học

Giảng viên

 

9

Lê Trần Thức

Thạc sĩ

Giảng viên

 

Tổ kỹ thuật tin học (IT)

1

Phan Anh Phin

Thạc sĩ

Tổ trưởng

admin@vetc.edu.vn

2

Nguyễn Trung Hiển

Thạc sĩ

Giảng viên kiêm nhiệm