Tổ Chức Nhân Sự

Danh Sách Cán Bộ

STT HỌ VÀ TÊN HÀM/HỌC VỊ CHỨC VỤ EMAIL
1 Cao Trọng Phương Cử nhân khoa học

Phó trưởng phòng

Phụ trách phòng

ctphuong@vetc.edu.vn
2 Bùi Thanh Quốc Cử Nhân Khoa Học

Phó Trưởng phòng

Trưởng Ban Quản lý dự án

btquoc@vetc.edu.vn
3 Hà Đại Hải Kỹ Sư Xây Dựng

Chuyên viên

Thành viên Ban QLDA

 
4 Huỳnh Hữu Tâm Cử Nhân Khoa Học Tổ Trưởng Quản Trị  
5 Đoàn Tuấn Sơn

KS công nghệ kỹ thuật điện

điện tử

Chuyên Viên  
6 Nông Văn Nam   Nhân viên kỹ thuật  
7 Đinh Thi Thanh Cử Nhân Luật Chuyên Viên  
8 Nguyễn Trọng Dinh Cử Nhân Luật Giảng viên Kiêm nhiệm  
9 Trần Ngọc Bích      
10 Nguyễn Thanh Nguyên      
11 Nguyễn Thị Kim Nhung      
12 Phạm Thị Lan      
13 Vũ Xuân Của Cử Nhân Kế Toán Nhân Viên Kỹ Thuật  
14 Lê Minh Yến      
15 Huỳnh Thị Nhung      
16 Từ Mộng Thanh      
17 Nguyễn Thanh Phu   Nhân Viên Kỹ Thuật