TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Tổ chức thi chứng chỉ B Tiếng Anh (Đợt cuối...

Tổ chức thi chứng chỉ B Tiếng Anh (Đợt cuối)

Danh dách dự thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ...

Danh dách dự thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản, ngày 01/06/ 2019

Danh dách dự thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ...

Danh dách dự thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Nâng cao, ngày 01/06/ 2019

Kết quả thi chứng chỉ Tiếng Anh B ngày 07/04...

Kết quả thi chứng chỉ Tiếng Anh B (Đợt 02/2019) ngày 07/04/2019

Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Căn bản...

Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Căn bản ngày 20/01/2019

cntt-20012019
Danh sách dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày...

Danh sách dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT ngày 20/01/2019

cntt-nc16122018
Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT...

Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 16/12/2018

cntt-cb16122018
Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT...

Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT Căn bản ngày 16/12/2018

Hoạt Động Sinh Viên