TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Thông báo Tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng Công...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.HCM kết hợp với Trường Dại học Bách khoa Tp.HCM...

Danh sách thi Ứng dụng CNTT Nâng cao,ngày 29/06/...

Các bạn có mặt tại phòng thi lúc 7h45

Danh sách thi Ứng dụng CNTT cơ bản,ngày 29/06/...

Các bạn có mặt tại phòng thi lúc 7h45

Kết quả thi chứng chi Ứng dụng CNTT Nâng cao,...

Đăng ký thi lại trước ngày 22/06/2019, Tổ chức thi lại vào ngày 29/06/2019

Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản,...

Đăng ký thi lại trước ngày 22/06/2019, Tổ chức thi lại vào ngày 29/06/2019

Danh sách dự thi chứng chỉ Tiếng Anh B ngày 22...

Thời giang thi bắt đầu lúc 7h00, ngày 22/06/2019

Tổ chức thi chứng chỉ B Tiếng Anh (Đợt cuối...

Tổ chức thi chứng chỉ B Tiếng Anh (Đợt cuối)

Danh dách dự thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ...

Danh dách dự thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin Cơ bản, ngày 01/06/ 2019

Hoạt Động Sinh Viên