TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Tên trường cũ: CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Kết quả thi kết thúc học phần Tin học căn...

Sinh viên có kết quả "Không đạt" đăng ký thi lại từ nay đến hết ngày 26/02/2021, tại Trung...

Danh sách dự thi chứng chỉ Tin học nâng cao, ngày...

LỊCH THI CHỨNG CHỈ CNTT NGÀY 10/01/2021 Giờ thi: 7h30 : P.01, P.02, P.03, P.04, P.05 Giờ thi: 10h00 : P.06,...

Danh sách dự thi kết thúc học phần Tin học căn...

LỊCH THI CHỨNG CHỈ CNTT NGÀY 10/01/2021 Giờ thi: 7h30 : P.01, P.02, P.03, P.04, P.05 Giờ thi: 10h00 : P.06,...

Danh sách dự thi kết thúc học phần Tin học Khóa...

Danh sách dự thi kết thúc học phần Tin học Khóa CĐ19 Giờ thi: 13h30 : P.13, P.14

Danh sách dự thi kết thúc học phần Tin học Khóa...

Giờ thi: 7h30 : P.01, P.02, P.03, P.04, P.05 Giờ thi: 10h15 : P.06, P.07, P.08, P.09, P.10

Thông báo “Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng...

Thông báo "Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao", ngày 22/08/2020

Danh sách dự thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT...

Từ phòng thi số 01 đến 04, thi lúc 07g30; Từ phòng thi số 05 đến 08, thi lúc...

Thông báo Tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng Công...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.HCM kết hợp với Trường Dại học Bách khoa Tp.HCM...