TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ...

Thông báo tổ chức thi chứng chỉ Tin học Cơ bản và Nâng cao, ngày 08/01/2023

Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn về CorelDraw...

Khoa Ngoại ngữ - Tin học "Thông báo chiêu sinh lớp ngắn hạn về CorelDraw và PhotoShop"

Đơn xin xác nhận chứng nhận Tiếng Anh

Đơn xin xác nhận chứng nhận Tiếng Anh

Đơn xin xác nhận chứng chỉ Công nghệ thông...

Đơn xin xác nhận chứng chỉ Công nghệ thông tin

Lịch thi và danh sách thi kết thúc môn Tin học...

Lịch thi và danh sách thi kết thúc môn Tin học kết hợp thi chứng chỉ Công nghệ thông...

Thời gian biểu và Danh sách dự thi cấp chứng...

Thời gian biểu và Danh sách dự thi cấp chứng nhận ngoại ngữ bậc 1/6 và 2/6, ngày 04...

Lịch ôn thi cấp chứng nhận Tiếng Anh bậc 1/6...

Lịch ôn thi cấp chứng nhận Tiếng Anh bậc 1/6 và bậc 2/6; bắt đầu từ ngày 11/05/2022

Thông báo tổ chức ôn thi, thi cấp chứng nhận...

Thông báo tổ chức ôn thi, thi cấp chứng nhận Tiếng Anh bậc 1/6 và bậc 2/6, ngày 04/06/2022