TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Nangcao-16122018
Danh sách dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng...

Danh sách dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 16/12/2018

Coban-16122018
Danh sách dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ...

Danh sách dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 16/12/2018

udcntt-canban-18112018
Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT...

Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT Căn bản ngày 18/11/2018

CNTT-Coban-18112018
Danh sách dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ...

Danh sách dự thi chứng chỉ ứng dụng CNTT Cơ bản ngày 18/11/2018

tb-chieusinh
Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh, tiếng Trung, Tin học, Luyện thi chứng chỉ tiếng anh, tin...

cntt-nangcao-26082018
Bảng điểm kỳ thi Chứng chỉ tin học ứng dụng...

Bảng điểm kỳ thi Chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 26/08/2018

cntt-coban-26082018
Bảng điểm kỳ thi Chứng chỉ tin học ứng dụng...

Bảng điểm kỳ thi Chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT Căn bản ngày 26/08/2018

hocphan-tinhoc
Bảng điểm kỳ thi học phần Tin học ngày 24...

Bảng điểm kỳ thi học phần Tin học ngày 24/06/2018

Hoạt Động Sinh Viên