TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Danh sách dự thi kết thúc học phần Tin học Khóa...

Danh sách dự thi kết thúc học phần Tin học Khóa CĐ19 Giờ thi: 13h30 : P.13, P.14

Danh sách dự thi kết thúc học phần Tin học Khóa...

Giờ thi: 7h30 : P.01, P.02, P.03, P.04, P.05 Giờ thi: 10h15 : P.06, P.07, P.08, P.09, P.10

Thông báo “Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng...

Thông báo "Tổ chức thi cấp chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin nâng cao", ngày 22/08/2020

Danh sách dự thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT...

Từ phòng thi số 01 đến 04, thi lúc 07g30; Từ phòng thi số 05 đến 08, thi lúc...

Thông báo Tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng Công...

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex Tp.HCM kết hợp với Trường Dại học Bách khoa Tp.HCM...

Danh sách thi Ứng dụng CNTT Nâng cao,ngày 29/06/...

Các bạn có mặt tại phòng thi lúc 7h45

Danh sách thi Ứng dụng CNTT cơ bản,ngày 29/06/...

Các bạn có mặt tại phòng thi lúc 7h45

Danh sách dự thi chứng chỉ Tiếng Anh B ngày 22...

Thời giang thi bắt đầu lúc 7h00, ngày 22/06/2019