TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

Kết quả thi chứng chỉ Tin học, ngày 02 tháng...

Kết quả thi chứng chỉ tin học Ứng dụng Công nghệ thông tin ngày 02 tháng 11 năm 2019

Kết quả thi chứng chi Ứng dụng CNTT Nâng cao,...

Đăng ký thi lại trước ngày 22/06/2019, Tổ chức thi lại vào ngày 29/06/2019

Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Cơ bản,...

Đăng ký thi lại trước ngày 22/06/2019, Tổ chức thi lại vào ngày 29/06/2019

Kết quả thi chứng chỉ Tiếng Anh B ngày 07/04...

Kết quả thi chứng chỉ Tiếng Anh B (Đợt 02/2019) ngày 07/04/2019

Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Căn bản...

Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT Căn bản ngày 20/01/2019

cntt-nc16122018
Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT...

Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 16/12/2018

cntt-cb16122018
Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT...

Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT Căn bản ngày 16/12/2018

udcntt-canban-18112018
Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT...

Kết quả thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT Căn bản ngày 18/11/2018