TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

ds_thi-UDCNTT-nangcao
Danh sách thi Tin học nâng cao ngày 24 tháng 06 năm...

Danh sách thi Tin học nâng cao ngày 24 tháng 06 năm 2018

ds_thi-UDCNTT-coban
Danh sách thi Tin học cơ bản ngày 24 tháng 06 năm...

Danh sách thi Tin học cơ bản ngày 24 tháng 06 năm 2018

thongbao
Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ...

Kết quả thi chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản ngày 15/04/2018

Hoạt Động Sinh Viên