TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT VINATEX THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VINATEX ECONOMIC - TECHNICAL COLLEGE OF HO CHI MINH CITY

icon_3

Tin Tức - Sự Kiện

tb-chieusinh
Thông báo chiêu sinh

Thông báo chiêu sinh các lớp tiếng Anh, tiếng Trung, Tin học, Luyện thi chứng chỉ tiếng anh, tin...

cntt-nangcao-26082018
Bảng điểm kỳ thi Chứng chỉ tin học ứng dụng...

Bảng điểm kỳ thi Chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 26/08/2018

cntt-coban-26082018
Bảng điểm kỳ thi Chứng chỉ tin học ứng dụng...

Bảng điểm kỳ thi Chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT Căn bản ngày 26/08/2018

hocphan-tinhoc
Bảng điểm kỳ thi học phần Tin học ngày 24...

Bảng điểm kỳ thi học phần Tin học ngày 24/06/2018

chungchi-nangcao
Bảng điểm kỳ thi chứng chỉ tin học ứng dụng...

Bảng điểm kỳ thi chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT Nâng cao ngày 24/06/2018

chungchi-coban
Bảng điểm kỳ thi chứng chỉ tin học ứng dụng...

Bảng điểm kỳ thi Chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT Căn bản ngày 24/06/2018

ds_thi-hocphan
Danh sách thi kết thúc học phần Tin học ngày...

Danh sách thi kết thúc học phần Tin học ngày 24 tháng 06 năm 2018

ds_thi-UDCNTT-nangcao
Danh sách thi Tin học nâng cao ngày 24 tháng 06 năm...

Danh sách thi Tin học nâng cao ngày 24 tháng 06 năm 2018

Hoạt Động Sinh Viên