Chuẩn bị phát hành chuyên san Kỹ thuật - Công nghệ số 1/2016

Hiện nay, kế hoạch thực hiện chuyên san Kỹ thuật-Công nghệ số 1 đã được triển khai đến các đơn vị Phòng, Khoa mà mục tiêu là đến ngày 25-30/1/2016 sẽ in xuất bản.

Chuyên san số 1 lần này tập hợp bao gồm tất cả 16 bài viết tham gia của Quý Thầy, Cô và HS-SV.

Qua quá trình phản biện của Hội đồng biên tập, tổng cộng gồm 11 bài có nội dung phù hợp và chất lượng được đăng trong số chuyên san lần này.

Chuyên san Kỹ thuật-Công nghệ số 1 chỉ giới hạn phạm vi chuyên môn trong một nhóm chuyên ngành nhất định ở lĩnh vực: Giáo dục, Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ.

Với việc ra mắt xuất bản chuyên san lần này, có ý nghĩa giáo dục rất lớn, qua đó khẳng định được sự đầu tư nghiêm túc cùng với những cố gắng, nỗ lực to lớn của tập thể CB-CNV-GVvà HS-SVđối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Nhà trường.